CPU Intel Xeon E5-2630 V4 2.2G / 25MB / 10 Cores, 20 Threads / Socket 2011-3 ( No Fan)

Giá: 13,888,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm