SSD Colorful 160GB 545MB/s - TLC Nand

Giá: 1,690,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">