Colorful RTX 2060 6G Ultra Tripple FAN - 192 Bits - 1920 CUDA Cores RAY TRACING

Giá: 10,222,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">