CHALLENGE 10 TRIỆU ĐỒNG - I_Love_You_3000USD: Cho những ai phát hiện chúng tôi không khắc phục được lỗi AMD Tặng 10 triệu hoặc 3000 đô la mỹ

#I_Love_You_3000USD #10_triệu_đồng #Chalenger

Với giải pháp chuyên biệt từ 2009 tại H2Gaming, chúng tôi có changeleger tặng 10 triệu cho khách hàng chứng minh được nếu chúng tôi khắc phục đc bug vặt AMD 

TẶNG 10 TRIỆU  ĐỒNG KHI

#1Ngay Trong vòng 1 ngày, với những bug AMD thông dụng search được trên mạng tiếng Việt

#1Tuan Trong vòng 1 tuần, với những bug AMD thông dụng search được trên mạng tiếng Anh hay bất kỳ thứ tiếng nào

#1Thang Trong vòng 1 tháng, với những bug AMD không thông dụng không dân kỹ thuật nào search được trên mạng bất kỳ thứ tiếng nào. Do chúng tôi tự mày mò, phát triển và khắc phục bug bios
_

Tặng 3000USD KHI

#1Nam Trong vòng 1 năm, những bug nhỏ AMD(hay tất cả các đối tác của AMD)chưa từng phát hiện và đưa ra hướng khắc phục, , những bug này chưa có tiền lệ xử lý được trong 1 năm. Chúng tôi sẽ khắc phục trước khi hạn 365 ngày kết thúc 

 Chỉ áp dụng cho những Full bộ máy đầy đủ trọn vẹn giải pháp bán ra bởi H2Gaming (không có linh kiện mua ngoài nào khác )