ASUS GTX 1060 3GB DUAL TIGER WHITE PLATE

Giá: 6,699,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">