ASUS AMD Radeon RX 5700 XT 8GB GDDR6 (REFERENCE)

Giá: 13,866,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm