AORUS GeForce® GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G

Giá: 24,999,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">