Colorful GTX 1050 3GB GDDR5 NB BH cháy nổ 4 năm - Back Plate - Dragon Led Heatsink - Bản Cosplay 1050Ti 4GB với CUDA tương đương & xung cao hơn

Giá: 3,666,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

GeForce GTX 1050 (3GB) GeForce GTX 1050 Ti 4GB
 Pascal Pascal  
768 CUDA Cores 768 CUDA Cores
 3 GB GDDR5 4 GB GDDR5
 7 Gbps 7 Gbps
 1518 MHz 1392 MHz
data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">