Giờ mở cửa

T2 - T6 9:00 AM - 7:00 PM

T7 - CN 9:00 am - 05:30 pm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">


CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH H2

Dịch vụ cao cấp Gaming-Gear & PC

 

TP.HCM: 599 HOÀNG SA, P8.Q3
Điện thoại:0931.31.10.94

Hà Nội: 254 XÃ ĐÀN
Điện thoại: 0915.735.916

Facebook